Stichting en initiatiefnemer

De Stichting “de stem van Alphen” is opgericht met als doelstelling het bevorderen, behouden en verbeteren van de leefbaarheid en het leefmilieu ten behoeve van hen die wonen in de binnenstad van Alphen aan den Rijn.

Waarbij de menselijke maat een wezenlijk onderdeel is van onze drijfveren.
Gehoord en gezien worden is het fundament van wie wij zijn als mens; als ‘burger’.

En toch wordt er heel weinig geluisterd, en is er geen ruimte voor medezeggenschap.
De Alphense ‘burger’ wordt niet serieus genomen.

Het is tijd dat wij, als bewoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, onze stem laten horen.

De stem van Alphen wil een overheid, die de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn faciliteert. Open, eerlijk, volledig transparant, 100% betrouwbaar.

Een bestuur met zelfreflectie, in het belang van hen die gehoord en gezien willen worden.

Wij zijn allemaal en met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving; het is niet slechts aan de overheid alleen te beslissen.

Participatie en medezeggenschap zijn de onderlegger voor een stad, een dorp, een gemeente waarin iedereen thuis is, zich thuis voelt, leefbaar, sociaal, en menselijk.

De fysieke leefomgeving van het centrum staat met deze twee torens op het spel, alsmede het kapitaal van de Alphense burger.

Via deze website willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die op onze omgeving invloed hebben.

Het bestuur

Welkom op de website van onze stichting.
Als bestuur zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die betrekking hebben op de stichting.

Voorzitter: Anja van der Toorn
Email: anja@destemvanalphen.nl

Penningmeester: Pieter van Zeben
Email:  pieter@destemvanalphen.nl

Secretaris: Marvin Lepp
Email: marvin@destemvanalphen.nl

 

Vind jij ook dat het anders moet?
Laat je stem horen en teken de petitie.

Geef je mening, wij luisteren naar je