Voor een leefbare binnenstad
De Stem van Alphen wil de bewoners van Alphen aan den Rijn bewust maken van de plannen die de Gemeente en de projectontwikkelaar HAL (Holland American Line) hebben met de Aarhof. De Gemeente en de projectontwikkelaar zijn van plan twee hoge torens met dure appartementen (slechts 35% ‘betaalbaar’ en 0% ‘sociale huur’) te bouwen op de Aarhof. De Stem van Alphen wil de Alphense burger, ondernemer en vastgoedeigenaar informeren over de grote fysieke en financiële gevolgen van deze torens. Dit plan kost de Gemeente Alphen miljoenen.

De Stem van Alphen is VOOR herontwikkeling van de Aarhof. De Stem van Alphen is VOOR een leefbare en betaalbare binnenstad met 3-4-5 lagen woningen op de Aarhof. De Stem van Alphen is alleen TEGEN hoogbouw. De stem van Alphen denkt graag mee aan een alternatief plan voor de Aarhof!

De Stem van Alphen weet dat het ook mogelijk is om een lager en betaalbaarder plan te realiseren. De hoogte van deze torens passen niet op deze plek en daarom stemmen wij tegen, jij ook?

Grote gevolgen hoogbouw Alphen

Fysieke gevolgen

Hoogbouw veroorzaakt een hoop fysieke problemen. Onderstaande gevolgen hebben impact op de bewoners, bezoekers en ondernemers van het centrum van Alphen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft GEEN hoogbouwvisie, waarin de kaders van de hoogbouw worden omschreven, zoals vele andere gemeenten dat wel hebben (zie bijv. Purmerend/Amersfoort/Utrecht/Rotterdam). Doordat een visie van de gemeente ontbreekt, zijn onderstaande punten onvoldoende onderzocht en inzichtelijk.

De gemeente heeft geen onderzoek gedaan naar de windgevolgen van hoogbouw, terwijl dit wettelijk verplicht is!

Meer informatie

Hoogbouw leidt tot veel bewoners op een klein stukje centrum. Dit, in combinatie met het toch al drukke centrum, leidt tot veel overlast van de bewoners, maar ook tot onbereikbaarheid van de ondernemers.
De toren van 61 meter geeft een schaduw die de woningen, straten en terrassen rondom de Aarhof in de schaduw zetten. Zie hiervoor het stuk Schaduwstudie.

Financiële gevolgen

De Gemeente zal de parkeergarage van HAL aankopen tegen de stichtingskosten van minimaal € 6.500.000 (EXCL BTW). Dit zijn de begrote kosten, en de kans is zeker aanwezig dat deze hoger uitvallen! (https://www.studioalphen.nl/nieuws/bouw-nieuwe-bibliotheek-blijkt-12-miljoen-euro-duurder/)

De Gemeente zal het parkeerdek ‘vergroenen’ tegen een kostenpost van € 2.700.000.

De Gemeente heeft eerder al € 1.740.000 gereserveerd, ook dit zal hieraan uitgegeven worden. Dit bedrag zou (conform raadsvoorstel ‘Aansluiting Parkeergarage cBA op De Aarhof’, 170388) deels gedekt worden uit de ‘Air rights betaling, alsmede de toen wél bekende grondwaarde verkoop. De opbrengsten uit dit voorstel zijn nooit (volledig) gerealiseerd.

Concluderend betaalt de gemeente meer dan €10.000.000 voor een parkeergarage en financiert nog vele, vele jaren de verliesgevende exploitatie, terwijl de winst van de woningen naar de ontwikkelaar gaat!

De Gemeente zal de parkeergarage van HAL aankopen tegen de stichtingskosten van minimaal € 6.500.000 (EXCL BTW). Dit zijn de begrote kosten, en de kans is zeker aanwezig dat deze hoger uitvallen! (https://www.studioalphen.nl/nieuws/bouw-nieuwe-bibliotheek-blijkt-12-miljoen-euro-duurder/)

De Gemeente zal het parkeerdek ‘vergroenen’ tegen een kostenpost van € 2.700.000.

De Gemeente heeft eerder al € 1.740.000 gereserveerd, ook dit zal hieraan uitgegeven worden. Dit bedrag zou (conform raadsvoorstel ‘Aansluiting Parkeergarage cBA op De Aarhof’, 170388) deels gedekt worden uit de ‘Air rights betaling, alsmede de toen wél bekende grondwaarde verkoop. De opbrengsten uit dit voorstel zijn nooit (volledig) gerealiseerd.

Concluderend betaalt de gemeente meer dan €10.000.000 voor een parkeergarage en financiert nog vele, vele jaren de verliesgevende exploitatie, terwijl de winst van de woningen naar de ontwikkelaar gaat!

De Gemeente verkoopt een stuk grond aan de ontwikkelaar. De afspraken zijn geheim en niet inzichtelijk. Als de marktconformiteit tweemaal getoetst is, is er ook geen reden om dit niet inzichtelijk te maken voor de burgers van Alphen. Wat betekent ‘plausibel’ precies? (zie: BSF Anterieure en Koop ovk herontwikkeling Aarhof 08-02-21 bij Documenten).
De Gemeente verkoopt een stuk grond aan de ontwikkelaar. De afspraken zijn geheim en niet inzichtelijk. Als de marktconformiteit tweemaal getoetst is, is er ook geen reden om dit niet inzichtelijk te maken voor de burgers van Alphen. Wat betekent ‘plausibel’ precies? (zie: BSF Anterieure en Koop ovk herontwikkeling Aarhof 08-02-21 bij Documenten).
Bij de uitgifte van de grond van een gedeelte van de Aarhof is een kettingbeding opgenomen dat indien later meer dan een bouwlaag wordt aangebracht, er een vergoeding aan de gemeente betaald moet worden. Dit komt bij 300+ woningen neer op circa € 25.000.000. Hierover is in de stukken van de gemeente niks meer te vinden, terwijl hierover met de vorige projectontwikkelaar wel afspraken zijn gemaakt! (zie: ‘Memo beantwoording vragen raadscommissie SMD over Aansluiting Parkeergarage cBA op Aarhof.’ bij Documenten).
Bij de uitgifte van de grond van een gedeelte van de Aarhof is een kettingbeding opgenomen dat indien later meer dan een bouwlaag wordt aangebracht, er een vergoeding aan de gemeente betaald moet worden. Dit komt bij 300+ woningen neer op circa € 25.000.000. Hierover is in de stukken van de gemeente niks meer te vinden, terwijl hierover met de vorige projectontwikkelaar wel afspraken zijn gemaakt! (zie: ‘Memo beantwoording vragen raadscommissie SMD over Aansluiting Parkeergarage cBA op Aarhof.’ bij Documenten).

Drama en chaos bij hoogbouw

Drama en chaos
bij hoogbouw

De menselijke maat

Historisch erfgoed centrum verdwijnt

Bouwput 4 tot 6 jaar bouwtijd

Onbereikbaar centrum

Alles overheersende hoogbouw

Waardevermindering panden in en rondom centrum

Misplaatste hoogbouw verpest centrum Alphen.

Alphense binnenstad voor eeuwig in de schaduw

Schaduwstudie

stemvanalphen-1-1

Bestaande toestand op 21 maart - 09:00

stemvanalphen-2

Nieuwe toestand op 21 maart - 09:00

stemvanalphen-3

Bestaande toestand op 21 maart - 13:00

stemvanalphen-4

Nieuwe toestand op 21 maart - 13:00

stemvanalphen-5

Bestaande toestand op 21 maart - 17:00

stemvanalphen-6

Nieuwe toestand op 21 maart - 17:00

torens-2-1

Bestaande toestand op 21 juni - 09:00

torens-2-2

Nieuwe toestand op 21 juni - 09:00

torens-2-3

Bestaande toestand op 21 juni - 13:00

torens-2-4

Nieuwe toestand op 21 juni - 13:00

torens-2-5

Bestaande toestand op 21 juni - 17:00

torens-2-6

Nieuwe toestand op 21 juni - 17:00

torens-3-1

Bestaande toestand op 21 september - 09:00

torens-3-2

Nieuwe toestand op 21 september - 09:00

torens-3-3

Bestaande toestand op 21 september - 13:00

torens-3-4

Nieuwe toestand op 21 september - 13:00

Een alternatief plan

Overzicht

Aarkade

Van Boetzelaerstraat

Vest

Entree Tuin van Lemkes

Hofwoningen

Parkeren

Aarkade

Van Boetzelaerstraat

Vest

Van Mandersloostraat

Tuin van Lemkes

Hofwoningen

Parkeren

De stem van Alphen in de pers

Bedankt voor het
stemmen op de petitie.

We hebben per 12-04-2021 1144 stemmen ingeleverd